You are here : features

THE

KALAIKESARI

MAGAZINE

FOR

November 2015.

IS HERE!

Click here

to

View

or

LATEST POSTS
தமிழின் புகழை உலகறிய செய்யும் 400 மொழி பேசும் சிறுவனின் இலட்சியம்

2018-08-08


சென்னையைச் சேர்ந்த மஹமூத் அக்ரம், எனும் 12 வயதுடைய சிறுவன் 400 மொழிகளைப்பேசுகின்றான். மொழிகளின் மீதான இவனது ஆர்வம் பாடசாலை படிப்பையும் மிஞ்சியுள்ளதாம். 
உளவியல் மற்றும் மொழி ஆராய்ச்சியாளரான மொழிப்பிரியன் என்பவரின் மகனான இவன் சிறு வயதுமுதல் மொழிகளை கற்பதில் ஆர்வம் காட்டியுள்ளான். 


தந்தையின் வழிகாட்டலில் இணையத்தினூடாக ஒரே வருடத்தில் 200 மொழிகளைக் கற்றுவியக்கச்செய்துள்ளான் இந்தச் சிறுவன். 
இன்று 400 மொழிகளில் தட்டச்சு செய்யவும் 46 மொழிகளில் முழுமையாக பேசவும், எழுத படிக்கும்திறமையும் கொண்டுள்ளான் இச்சிறுவன். 


இவனின் எதிர்கால இலட்சியம் தமிழில் உள்ள சங்க இலக்கியங்களை வேறு பல மொழிகளுக்குமொழியாக்கம் செய்து தமிழின் புகழை பிறமொழிகளுக்கு உணரச்செய்வதாம்.